Bạn là một gamer thủ và bạn hiểu rằng dù có trang bị dàn máy tính khủng như thế nào đi nữa nhưng thiếu lót chuột thì bạn cũng không thể phát huy được hết sức mạnh tối đa. Hay bạn chỉ đơn thuần là…