Các tin đồn, hình ảnh,… của iPhone 8 ngày càng xuất hiện dày đặt hơn trên các phương tiện truyền thông báo chí, và gần đây nhất là một bản vẽ CAD. Chúng ta đang bước vào những ngày cuối tháng 5 và  đầu tháng…