Đây là Ornn – Ngọn Lửa Khởi Nguyên. Ornn thích tự mình làm mọi thứ như chế tạo ra trang bị chẳng hạn, thay vì nhờ vã mấy tay chủ cửa hàng ông thà tự rèn lấy đồ còn hơn. Và khi vị thần Dê…