Như phần cứng, chuột cũng rất phổ biến. Con người được truyền cảm hứng bởi những con chuột khác biệt về thiết kế có sẵn trên thị trường. Một loạt các loại chuột game được tìm thấy trên thị trường, những sản phẩm vừa hấp…