Game là một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với giới trẻ hiện nay. Bạn có thể là chơi game trên PC, laptop hay máy chơi game chuyên dụng,…Tuy nhiên, những thiết bị chơi game đó gần như đã bị đánh bại bởi…