Cả điện thoại iPhone mới và Galaxy Note 8 đều là hai mẫu flagship được mong đợi nhất trong nửa thời điểm cuối năm nay của Apple & Samsung. Hai dòng thiết bị đều cần có các sự đột phá: iPhone cần một thiết kế hoàn toàn mới còn Note 8 là bản tiếp sau cho thế hệ Galaxy Note thảm họa cách đây một năm. Áp lực đang đè nặng lên Apple và…