Việc chuyển đồi SIM 11 số sang SIM 10 số đã được chính thức thực hiện kể từ 0h00 ngày 15/9/2018. Tất cả các thuê bao di động tại Việt Nam đều bị tác động bởi đợt chuyển đổi này. Không riêng gì các thuê…