Hiện nay việc quản lý các bé trong gia đình ngày càng quan trọng. Việc luôn luôn bết bé nhà mình đang ở đâu sẽ giúp bố mẹ yên tâm hơn phần nào về con cái của mình khi chẳng may nhỡ bé bị lạc….