Mới đây, Fanpage FIFA Online 3 Việt Nam đã chính thức công bố trailer thứ 2 dành cho FIFA Online 4. Trong đó, điều mà tất cả game thủ FO3 vô cùng mong chờ đó chính là ngày công bố mở máy chủ Closed Beta…