Đại đa số game thủ hiện nay ít nhiều điều biết đến tựa game Blade & Soul. Một trong các yêu cầu của game là bạn phải đạt cấp độ cao thì các tính năng hỗ trợ mới được hé mở hoàn toàn. Theo một số…