Sao lưu tin nhắn là cách ghi lại các tin nhắn cần thiết và giải phóng bộ nhớ của điện thoại rất tốt. Ngoài sử dụng iTunes, iCloud để sao lưu tin nhắn, người dùng điện thoại iPhone hoàn toàn có thể sử dụng rất nhiều cách khác để sao lưu tin nhắn. Trong bài viết này, congdongreview sẽ chỉ dẫn các bạn 3 cách sao…