Công nghệ ngày càng trở nên tiến bộ hơn. Người dùng điện thoại thông minh ngày càng có nhiều yêu cầu hơn. Hơn hết thẩy là việc sử dụng điện thoại được lâu và tiện lợi hơn. Đó là lý do vì sao sạc không…