“Trà sữa” chỉ cần nghe đến 2 từ này thôi thì mắt các cô gái đã sáng rỡ lên hết cả rồi. Ngọt, thơm, béo là nhưng tính từ diễn tả độ ngon của món thức uống này. Trà sữa đã ngon, thế mà sữa…