Sau sự thành công của Kichmen 1h mang lại cho Nam giới yếu sinh lý, nhãn hàng này đã cho ra sản phẩm Kichmen Plus là phiển bản nâng cấp và bổ xung hoàn hảo cho Kichmen 1h. Tìm hiểu sản phẩm kichmen plus Kichmen…