Gần đây, chắc chắn những game thủ yêu thích PUBG Việt sẽ không thể nào bỏ qua được vụ việc một thanh niên ‘sấy’ cực đỉnh với vũ khí súng M249, ngắm X8 mà đạn vẫn găm nguyên một chỗ không nảy đi đâu cả,…