Đến hẹn lại lên, một mùa Trung Thu nữa sắp tới với người dân TPHCM. Như hàng năm, Trung thu diễn ra vào ngày 15 tháng 8 (Âm Lịch), sẽ rơi vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 ( Dương Lịch). Đây không chỉ là…