Ngày nay với mức giá tiền từ 3 triệu đồng, nhiều người sẽ nghĩ rằng rất khó để tìm được một chiếc điện thoại có cấu hình tốt mà kèm theo nhiều tính năng hiện đại. Tuy nhiên, hiện nay với sự cạnh tranh ngày…