Hướng dẫn phối Vệ Hồn thì khá là dễ , nhưng tốt nhất nếu bạn tự biết nên lựa vệ hồn gì thì sẽ dễ dàng hơn. SẼ CẬP NHẬT CHỈNH SỬA DẦN THEO BẢN CẬP NHẬT Vệ hồn trước 45-50 Nói thẳng luôn là…