Riot nói về vị tướng thứ 139 của Liên Minh Huyền Thoại: Zoe – Bậc Thầy Biến Ảo. “Bạn có thể làm được gì với Bậc Thầy Biển Ảo? Theo đúng như kế hoạch thì chúng tôi đã cho phép Zoe xuất hiện trên…