Lớn hơn các điện thoại Note trước đây theo mọi cách, Samsung Galaxy Note 9 có màn hình lớn hơn, pin có dung lượng cao  hơn và tùy chọn lưu trữ 1TB lớn. Máy ảnh sẵn sàng để tốt hơn và S Pen được kết…