Người ta bảo rằng, con gái bước qua tuổi 25 là bắt đầu xuất hiện sự lão hóa nhưng tôi vẫn dửng dưng và không tin vào điều đó. Tôi vẫn tự thấy rằng bản thân đã qua tuổi 25 nhưng vẫn trẻ đẹp đấy…