Thời Gian Không Nương Tay Với Bất Kỳ Ai “Em không trẻ mãi, nhưng nếu em để mặc thời gian hành hạ bản thân mình thì tốc độ lão hóa của em sẽ gấp nhiều lần so với người khác đấy”. Chồng tôi đã nói…