Hơn cả hầu hết các thần linh, Ornn coi trọng sự riêng tư của mình. Ông sống cô đơn bên dưới một ngọn núi lửa cổ xưa, Ornn đã nung chảy những chiếc bình bằng đá nóng chảy để tạo ra các vật phẩm có…