Vivo giới thiệu công nghệ High Power User Equipment tại GTI Hội nghị  tại Hội nghị Sáng kiến Toàn cầu về Công nghệ TD-LTE (GTI) năm nay có chủ đề là “Sự đổi mới hướng tới kỷ nguyên 5G”, đã quy tụ những ông lớn trong ngành…