Như các bạn cũng đá biết iPhone 8, 8 Plus hiện đang được bày bán tại Việt Nam có mức giá trên 20 triệu đồng. Bên cạnh đó thì, bộ đôi iPhone 7, 7 Plus lại được bán với mức gái thấp hơn rất nhiều…