Với các tin tức từ trước chung kết thế giới 2017 đến nay. Ít nhiều các bạn cũng đã biết rằng bàng ngọc và bảng bổ trợ sẽ bị loại bỏ khi cập nhật tiền mùa giải 2018. Thay vào đó chúng ta sẽ có…