Bạn từng nghĩ rằng hút thuốc lá khiến bạn nam tính hơn? Từng trải hơn? Không phải vậy. Tôi đã từng nghiện thuốc nặng. Vợ tôi đã đưa ra tối hậu thư, “hoặc thuốc lá, hoặc là em”. Tôi đã phải rất vất vã để…