Trước khủng hoảng bảo mật an ninh mạng từ các ransomware đang lây lan toàn cầu lúc bấy giờ như Wannacry, Petya… trình diệt virus là một trong những ứng dụng đầu tiên bạn cần có để tự bảo vệ mình. Dưới đây là một…