Một trong những thứ hiếm hoi ảnh hưởng tới thể thức PVP 1v1 – 3v3 của Blade & Soul. Bí kíp Hồng Môn là thứ nhất định phải học ở một số hệ phái bởi khả năng cường hóa kỹ năng của nó.

Đầu tiên xem qua về tất cả những bí kíp Hồng Môn hiện có. Trong hình là các loại kỹ năng học được. Bạn có thể Ấn U -> Nhân Vật -> Kỹ Năng để xem các bí kíp Hồng Môn.

Bí kíp Hồng Môn
Bí kíp Hồng Môn

Nếu muốn biết sách nào học chiêu gì , ngay tại nút K ( bảng kỹ năng ) , trở chuột vào biểu tượng cuốn cách trên kỹ năng , có ghi cần học sách gì để mở khóa.

1.Thức Tỉnh Võ Công

Đầu tiên luôn ! Chính là bí kíp hồng môn duy nhất khó tìm vị trí học !

Tùy theo hệ phái , kỹ năng học được sẽ khác nhau , nhưng những vật phẩm cần tìm đều giống nhau. Bắt đầu nhé!

Sinh Khí Khổng Lồ có thể mua được từ NPC phó bản Kho Băng Giá

Thuốc Hồng Môn có được thông qua chế tạo Bang Hội

Các nguyên liệu cần:

 • Bí dược cỏ vạn niên – chế được từ nghề Thầy Thuốc
 • 100 trang bí kíp thất truyền
 • 10 Chứng chỉ – mua từ NPC mua vật phẩm bằng đậu thần ( chưa có ? )
 • 75 Ngọc Biến Dị – Có được từ Thung Lũng Băng Giá

Chú ý: Một lần chế ra 3 thuốc hồng môn , nên ba người trong bang hội chia số nguyên liệu làm 3 rồi cùng nhau kiếm để chế nhé.

Và những món còn lại có được từ quái vật tại các khu vực sau:

2.Bí Kíp Hồng Môn

Bạn có thể xem qua về các loại Bí Kíp tại Cửa Hàng Thương Long ( Phím thứ 4 từ trái sang trong kho đồ )

Các nguyên liệu cần:

Có được thông qua Rương bí kíp từ NPC đổi đậu thần hoặc tổng hợp từ 50 cuốn bí thuật thất truyền.

Có được thông qua Rương bí kíp từ NPC đổi đậu thần / nhiệm vụ phó bản và leo tháp 9-15F hằng ngày cấp 50 .

Có được bằng nhiều cách. Trong đó có tổng hợp 25 Bạc Naryu thành 1 Vàng Naryu , một số nhiệm vụ hiếm hoi cũng cho.

Hiện tại có vẻ chỉ mua được trên F9 ( rất rẻ ) qua các đợt bán hằng ngày.

Mua bằng 6k đậu thần , tương đương ~20 trận thắng pvp. Rương này có tỉ lệ thấp ra luôn sách ( có thể giao dịch )

Ngẫu nnhiên trong vật phẩm khuyến mãi sẽ có chứng tích rồng.

Sau khi học , bạn sẽ mở khóa thành tựu và đồng thời có thể sử dụng Tuyệt kỹ Hồng Môn.

3.Ưu Tiên Học

Các bảng sau là ưu tiên được người chơi cũ khuyên học , có được qua trang bns.academy , kèm theo độ ưu tiên , sau đó sẽ phân tích kỹ hơn vì lý do từng kỹ năng quan trọng thế nào cho pve / pvp.

Lưu ý:

 • Có thể có sai sót , comment để mình sửa nếu các bạn đã từng chơi các server khác nào thấy lỗi nha.
 • Ưu tiên hàng đầu lấy đầu tiên
 • Ưu tiên lấy sau đó
 • Không ưu tiên lấy sau , không phải vì yếu mà vì các kỹ năng kia nên có trước. Sẽ đi sâu thêm về thứ tự học các kỹ năng không ưu tiên sau.
 • Cho các bạn chơi NA, đây là các kỹ năng Hồng Môn chiếu theo bản NA
 1. Dịch Vương – Quyển 1 – Royal Zen Bean
 2. Dịch Vương – Quyển 2 – Volume 2 Comet
 3. Tuyệt Thế – Quyển 1 – Hongmoon Pellet
 4. Tuyệt Thế – Quyển 2 – Hongmoon Pellet (2) -Pellet bị tách ra làm 2
 5. Hoán Quỷ – Quyển 1 – Retrieved Hongmoon Secret Technique – Volume 1
 6. Hoán Quỷ – Quyển 2 – Retrieved Hongmoon Secret Technique – Volume 2
 7. Võ Học – Quyển 1 – Retrieved Hongmoon Secret Technique – Volume 3
 8. Võ Học – Quyển 2 –  Chilling Flame Elixir
Nên Xem:
[Review]Đánh Giá Chi Tiết Điện Thoại Samsung Galaxy Note 9

Võ Sư

Bí kíp PVE PVP
Dịch Vương – Quyển 1 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Dịch Vương – Quyển 2 Ưu tiên hàng đầu Không Ưu Tiên
Võ Học – Quyển 1 Không Ưu Tiên Ưu tiên
Võ Học – Quyển 2 Ưu tiên hệ Lửa Không Ưu Tiên
Tuyệt Thế – Quyển 1 Ưu tiên hệ Gió Không Ưu Tiên
Tuyệt Thế – Quyển 2 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Hoán Quỷ – Quyển 1 Không Ưu Tiên Ưu tiên
Hoán Quỷ – Quyển 2 Ưu tiên Không Ưu Tiên
Thức Tỉnh Võ Công Không Ưu Tiên Ưu tiên hàng đầu

 

Thức Tỉnh Võ Công là bí kíp hồng môn cần ăn đủ vật phẩm yêu cầu

Kiếm Sư

Bí kíp PVE PVP
Dịch Vương – Quyển 1 Không Ưu Tiên Ưu tiên hàng đầu
Dịch Vương – Quyển 2 Ưu tiên hàng đầu Không Ưu Tiên
Võ Học – Quyển 1 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Võ Học – Quyển 2 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Tuyệt Thế – Quyển 1 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Tuyệt Thế – Quyển 2 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Hoán Quỷ – Quyển 1 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Hoán Quỷ – Quyển 2 Ưu tiên hàng đầu Ưu tiên hàng đầu
Thức Tỉnh Võ Công Ưu tiên   Ưu tiên hàng đầu
Nên Xem:
Riot chính thức ra mắt teaser tướng mới thứ 141 LMHT: Pyke

 

Thức Tỉnh Võ Công là bí kíp hồng môn cần ăn đủ vật phẩm yêu cầu

 

Pháp Sư

Bí kíp PVE PVP
Dịch Vương – Quyển 1 Không Ưu Tiên Ưu tiên
Dịch Vương – Quyển 2 Ưu tiên hệ Lửa Không Ưu Tiên
Võ Học – Quyển 1 Không Ưu Tiên Ưu tiên hàng đầu
Võ Học – Quyển 2 Ưu tiên hàng đầu Không Ưu Tiên
Tuyệt Thế – Quyển 1 Ưu tiên hàng đầu Không Ưu Tiên
Tuyệt Thế – Quyển 2 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Hoán Quỷ – Quyển 1 Không Ưu Tiên Ưu tiên hàng đầu
Hoán Quỷ – Quyển 2 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Thức Tỉnh Võ Công Ưu tiên Ưu tiên

 

Thức Tỉnh Võ Công là bí kíp hồng môn cần ăn đủ vật phẩm yêu cầu

Sát Thủ

 

Bí kíp PVE PVP
Dịch Vương – Quyển 1 Ưu tiên hệ Sét Không Ưu Tiên
Dịch Vương – Quyển 2 Ưu tiên hàng đầu Ưu Tiên
Võ Học – Quyển 1 Không Ưu Tiên Ưu tiên hàng đầu
Võ Học – Quyển 2 Ưu tiên hàng đầu Ưu tiên hàng đầu
Tuyệt Thế – Quyển 1 Ưu tiên Bóng Tối Không Ưu Tiên
Tuyệt Thế – Quyển 2 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Hoán Quỷ – Quyển 1 Không Ưu Tiên Ưu tiên
Hoán Quỷ – Quyển 2 Không Ưu Tiên Ưu tiên
Thức Tỉnh Võ Công Ưu tiên Không Ưu Tiên

 

Thức Tỉnh Võ Công là bí kíp hồng môn cần ăn đủ vật phẩm yêu cầ

 

Cuồng Long

Bí kíp PVE PVP
Dịch Vương – Quyển 1 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Dịch Vương – Quyển 2 Ưu tiên hàng đầu Ưu tiên hàng đầu
Võ Học – Quyển 1 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Võ Học – Quyển 2 Ưu tiên hàng đầu Ưu tiên hàng đầu
Tuyệt Thế – Quyển 1 Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Tuyệt Thế – Quyển 2 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Hoán Quỷ – Quyển 1 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Hoán Quỷ – Quyển 2 Ưu tiên Ưu tiên
Thức Tỉnh Võ Công Không Ưu Tiên Ưu tiên
Nên Xem:
Đánh giá chi tiết laptop chơi game Lenovo Y50

 

Thức Tỉnh Võ Công là bí kíp hồng môn cần ăn đủ vật phẩm yêu cầu

 

Kiếm Vũ

Bí kíp PVE PVP
Dịch Vương – Quyển 1 Ưu tiên Không Ưu Tiên
Dịch Vương – Quyển 2 Ưu tiên hệ Sét Ưu tiên hàng đầu
Võ Học – Quyển 1 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Võ Học – Quyển 2 Ưu tiên hệ Gió Ưu tiên
Tuyệt Thế – Quyển 1 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Tuyệt Thế – Quyển 2 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Hoán Quỷ – Quyển 1 Không Ưu Tiên Ưu tiên hàng đầu
Hoán Quỷ – Quyển 2 Không Ưu Tiên Ưu tiên hàng đầu
Thức Tỉnh Võ Công Ưu tiên hàng đầu Không Ưu Tiên

 

Thức Tỉnh Võ Công là bí kíp hồng môn cần ăn đủ vật phẩm yêu cầu

 

Triệu Hồi Sư

Bí kíp PVE PVP
Dịch Vương – Quyển 1 Ưu tiên hệ Đất Ưu Tiên hệ Đất
Dịch Vương – Quyển 2 Không Ưu Tiên Ưu tiên hàng đầu
Võ Học – Quyển 1 Không Ưu Tiên Ưu Tiên
Võ Học – Quyển 2 Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Tuyệt Thế – Quyển 1 Ưu tiên hàng đầu Ưu tiên hàng đầu
Tuyệt Thế – Quyển 2 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Hoán Quỷ – Quyển 1 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Hoán Quỷ – Quyển 2 Không Ưu Tiên Không Ưu Tiên
Thức Tỉnh Võ Công Ưu tiên hàng đầu Ưu tiên hàng đầu

 

Thức Tỉnh Võ Công là bí kíp hồng môn cần ăn đủ vật phẩm yêu cầu

Khí Công Sư

 

Bí kíp PVE PVP
Dịch Vương – Quyển 1 Ưu tiên hệ Băng Ưu tiên hàng đầu
Dịch Vương – Quyển 2 Ưu tiên hàng đầu Không Ưu tiên
Võ Học – Quyển 1 Không Ưu tiên Ưu tiên hệ Đất
Võ Học – Quyển 2 Ưu tiên hàng đầu Không Ưu tiên
Tuyệt Thế – Quyển 1 Ưu tiên hệ Đất Không Ưu tiên
Tuyệt Thế – Quyển 2 Không Ưu tiên Không Ưu tiên
Hoán Quỷ – Quyển 1 Không Ưu tiên Ưu tiên
Hoán Quỷ – Quyển 2 Ưu tiên Ưu tiên
Thức Tỉnh Võ Công Không Ưu tiên Không Ưu tiên

 

Thức Tỉnh Võ Công là bí kíp hồng môn cần ăn đủ vật phẩm yêu cầu