Các công ty thường trả lương tăng ca cho nhân viên nhằm khuyến khích tinh thần cống hiến và tăng cường hiệu suất làm việc. Cách tính lương tăng ca ở mỗi doanh nghiệp có thể sẽ khác nhau. Vậy lương tăng ca được tính như thế nào? Lương tăng ca có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Lương tăng ca được tính như thế nào?

Để tính lương tăng ca chính xác nhất, công ty có thể sử dụng nhiều cách tính sau đây:

  • Tính lương tăng ca theo thời gian làm việc: Lương tăng ca được tính dựa trên số giờ tăng ca của nhân viên. Cách tính giờ tăng ca khá đơn giản, chỉ cần lấy tổng thời gian tăng ca thực tế (được ghi nhận bởi máy chấm công) trừ đi số thời gian nghỉ phép là được.


Hình thức này phổ biến ở hầu hết các công ty và đảm bảo công bằng cho nhân viên. Cuối tháng, dựa trên bảng chấm công hàng ngày, bảng chấm công tăng ca và chính sách trả lương của công ty, bộ phận kế toán sẽ tổng hợp và tính lương hoàn chỉnh cho mỗi nhân viên.

  • Tính lương tăng ca theo sản phẩm: Tiền lương tăng ca được tính dựa trên số lượng và chất lượng sản phẩm người lao động hoàn thành trong thời gian tăng ca.
  • Trả lương khoán: Trong hợp đồng sẽ có quy định về đơn giá lương khoán. Tiền lương tăng ca được tính theo đơn giá lương khoán, thời gian và khối lượng công việc hoàn thành.
Nên Xem:
NEWSUN - Địa chỉ phân phối máy vặt lông chim chính hãng, giá rẻ

Cách tính lương tăng ca tùy thuộc vào quy định riêng của mỗi doanh nghiệp

Tiền lương tăng ca vào ban ngày và ban đêm có cách tính khác nhau. Cụ thể, tiền lương tăng ca vào ban ngày được tính như sau:

  • Trường hợp người lao động được trả lương theo thời gian:

    Lương tăng ca = Lương được trả theo giờ làm việc bình thường x 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ tăng ca
  • Trường hợp người lao động được trả lương theo sản phẩm

Lương tăng ca = Đơn giá lương sản phẩm x 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số lượng sản phẩm hoàn thành trong thời gian tăng ca

Tiền lương tăng ca vào ban đêm được tính như sau:

  • Trường hợp người lao động được trả lương theo thời gian

  • Trường hợp người lao động được trả lương theo sản phẩm

Lương tăng ca có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Không giống như lương chức danh, lương tăng ca không cố định. Nguyên nhân là vì tiền lương tăng ca được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế hoặc khối lượng công việc hoàn thành.

Theo quy định trong Điểm b, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương tăng ca được coi là khoản lương bổ sung và không có định mức cụ thể, không được trả cố định, do đó mà tiền lương tăng ca sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Nên Xem:
Digital marketing executive là gì? Top 4 kỹ năng không thể thiếu

Lương tăng ca không phải đóng bảo hiểm xã hội

Hiện tại thông tư trên đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH được sửa đổi bởi Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH. Theo đó, lương tăng ca cũng sẽ không được tính như thu nhập đóng bảo hiểm xã hội.

Lương tăng ca có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định trong Thông tư 111/2013/TT-BTC, phần tiền lương, tiền công được trả cao hơn mà người lao động nhận được khi làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ cố định hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ phép được hưởng lương, hoặc làm việc vào ban đêm sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Hay nói cách khác, lương tăng ca không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Thưởng Tết và lương tháng 13 có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Tiền lương tháng 13 cũng được xem như tiền lương hoặc tiền công mà người lao động được nhận. Khoản tiền này không không có mức cố định mà phụ thuộc vào quy định riêng của mỗi doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, lương chức danh, phụ cấp và các khoản bổ sung khác đều được tính là lương đóng bảo hiểm. Các chế độ và phúc lợi khác không được tính vào lương đóng bảo hiểm xã hội.

Nên Xem:
Top 10+ mẫu nail cô dâu màu trắng nàng nhất định phải thử 

Như vậy, tiền thưởng Tết và lương tháng 13 không thuộc vào trường hợp xét đóng bảo hiểm xã hội.

Thưởng Tết và lương tháng 13 không phải đóng bảo hiểm xã hội

Thưởng Tết và lương tháng 13 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012, tiền lương, tiền công và các khoản khác có tính chất như tiền lương, tiền công đều sẽ được tính để đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tiền thưởng Tết và lương tháng 13 được xác định là các khoản thu nhập có tính chất tương tự như tiền lương, tiền công. Do đó, theo quy định thì tiền thưởng Tết và lương tháng 13 phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, bạn chỉ phải đóng thuế thu nhập cá nhân nếu tiền lương, tiền công của bạn đạt đến mức phải đóng thuế. Do đó, với tiền thưởng Tết và lương tháng 13 nếu như chưa đạt đến mức quy định đóng thuế thì sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tóm lại, lương tăng ca sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân. Thưởng Tết và thưởng tháng 13 cũng không phải đóng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, chỉ trong trường hợp thưởng Tết và thưởng tháng 13 đạt đến mức đóng thuế thì mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân.